به گزارش روابط عمومی سازمان، با توجه به انتشار فرخوان طراحی لوگوی برج تجارت قزوین، داوری آثار ارسالی در روز یکشنبه 98/5/13 در محل کارگاه برج تجارت برگزار گردید و هیات داوران متشکل از نمایندگان کارفرما، مشاور طرح و نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، با بررسی آثار ارسالی، نفرات برتر مسابقه را به شرح ذیل اعلام نمودند:
✅نفر اول: آقایان وحید صدرایی فر و پارسا اعتماد
✅نفر دوم : آقای اکبر رسول خانی
✅نفر سوم : آقای مسعود شهیدی

 


گالری