به اطلاع كلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین می رساند، با توجه به حد نصاب نرسیدن و عدم رسمیت یافتن نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 98/5/26  ، مجمع عمومی مذکور ، در روز چهارشنبه مورخ 98/6/6  رأس ساعت   17  لغایت  19  در سالن تبلیغات اسلامی واقع در چهارراه عمران تشكیل می گردد.

 لذا از كلیه اعضاء محترم دعوت می شود در مجمع فوق شركت و یا وكالت نامه كتبی خود را به همراه كارت عضویت سازمان به موكل مورد نظر جهت ارائه به مجمع تحویل نمایند.

 

دستور جلسه :

  • بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص میزان کسر از حق الزحمه خدمات مهندسی در خصوص ارجاع نظارت.
  • ارائه گزارش عملکرد
  • بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به عهده نظام مهندسی استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

 

جهت مشاهده نظامنامه کلیک کنید.