با توجه  به ابلاغ ضوابط جدید کنترل کمیته سیما و منظر در خصوص نماهای اجرایی و لزوم کنترل نما از سوی طراحان و ناظرین، یک دوره آموزشی در تاریخ 11/06/98 از ساعت 17 در سالن اجتماعات سازمان برگزار می‌گردد.

با توجه به عواقب حقوقی ناشی از امضاء فرم تعهد در زمان کنترل نقشه های معماری در شهرداری لازم است، همکاران محترم از مفاد این ضوابط جهت ارائه گزارش صحیح در زمان مناسب مطلع گردند.

لازم به ذکر است با توجه به ظرفیت محدود سالن اجتماعات اولویت با زمان ثبت نام افراد می‌باشد.