مراسم فرهنگی ادبی "مهندسی اخلاق در نظام فکری مولانا"

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با همکاری انجمن علمی ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور برگزار میکند؛
مراسم فرهنگی ادبی "مهندسی اخلاق در نظام فکری مولانا"   
سخنران : استاد محقق، دکتر قاسم انصاری و دکتر حمید عابدیها
زمان: پنجشنبه 7 شهریور 1398 ساعت 17:30 
مکان: سالن اجتماعات سازمان
 


گالری