پیرو مصوبات شورای هماهنگی برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان و به منظور ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه، کارگروهی تحت عنوان کمیته ارزیابی نمایشگاه با مشارکت اداره کل استاندارد استان قزوین در تاریخ 24 / 6 / 98 در محل سازمان استان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه، نماینده اداره کل استاندارد، نماینده شرکت توزیع برق استان، مدیران اجرایی و داخلی نمایشگاه و نمایندگان کمیسیون مصالح و فناوری‌های نوین ساختمان سازمان برگزار گردید، پس از بررسی مدارک متقاضیان (اعم از پروانه بهره‌برداری، گواهینامه استاندارد، گواهی مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان و سایر گواهینامه‌های مرتبط) از مجموع 79 غرفه اخذ شده، تنها 64 غرفه امتیاز حضور در نمایشگاه را اخذ نموده و واجد شرایط حضور می‌باشند.

همچنین با توجه به این که برخی از متقاضیان شامل استاندارد اجباری نبوده و ملزم به اخذ آن نمی‌باشند، مقرر شد مدارک مورد نیاز جهت بررسی محصولات آنها طبق چک لیست مصوب کمیته ارزیابی بررسی گردد و در صورت پذیرش در کمیته مذکور امکان حضور برای ایشان فراهم گردد.

در پایان جلسه مطرح شد؛ امید است با عنایت به برگزاری این نمایشگاه و اهداف عالیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین بتوانیم گامی موثر در راستای حفظ حقوق بهره‌برداران و کاربران ساختمان و افزایش عمر مفید ساختمان از این طریق برداشته باشیم.

 


گالری