مرکز تحقیقات بتن ( متب ) با همکاری انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران در چهارم و پنجم دی ماه 1398 همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن (ACI) و کنفرانس ملی بتن و زلزله را با محوریت ضرورت اجرای استاندارد های ملی نظام بازرسی بتن در جهت ارتقای کیفیت بتن و ساخت و سازهای بتنی با دوام مقاوم در برابر حوادث طبیعی ( زلزله و سیل ) همسو با توسعه پایدار در خدمت امنیت و منافع ملی برگزار می نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت های زیر مراجعه نمایید.
www.aciiranchapter.org
www.conrec.ac.ir


گالری