تفاهم نامه با کلینیک تخصصی-رادیولوژی دندان،دهان-فک-و-صورت شفق

 ⚜️ بامدیریت دکتر رقیه بردال⚜️

 ارائه دهنده کلیه خدمات رادیوگرافی دیجیتال دندان فک و صورت ...

انجام کلیه گرافی های کلینیک شامل : 

رادیوگرافی تک دندان( پری اپیکال)
10%تخفیف به اعضاء سازمان

رادیوگرافی بایت وینگ 
10%تخفیف به اعضاء سازمان

رادیوگرافی اکلوزال
10%تخفیف به اعضاء سازمان

رادیوگرافی پانورامیک(OPG)     
15%تخفیف به اعضاء سازمان

رادیوگرافی سفالومتری
15%تخفیف به اعضاء سازمان

رادیوگرافی جهت بررسی سینوس های صورت 
15%تخفیف به اعضاء سازمان

رادیوگرافی ناز و فارنکس (آدنوئید) جهت بررسی لوزه
15%تخفیف به اعضاء سازمان

رادیوگرافی مفصل گیجگاهی فکی (TMJ)
15%تخفیف به اعضاء سازمان

سی تی دندان(CBCT) جهت انجام #ایمپلنت و بررسی ضایعات استخوان فک و عقل نهفته
20%تخفیف به اعضاء سازمان

آدرس:قزوین،ابتدایی خیابان نادری جنوبی،جنب بانک اقتصاد نوین
تلفن:33240072-3
 


گالری