به گزارش روابط عمومی سازمان، انتشار آخرین بخشنامه های صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح ذیل اطلاع رسانی میگردد.

 متن ضوابط از طریق وب سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی  http://sama.mporg.ir/sites/publish/sitepages/home.aspx 

قابل دسترسی می باشد.

 

 

ردیف

عنوان

شماره بخشنامه

تاریخ ابلاغ

نوع ضابطه

گروه دستورالعمل

1

عدم اعطای صلاحیت مشاوره به موسسات

547193/98

26/09/1398

ضوابط مالی قراردادی

سایر

2

راهنمای طراحی محدوده نهایی معادن روباز

558655/98

01/10/1398

ضوابط فنی (نشریه)

سوم(لازم الاجرا)

3

دستورالعمل طراحی استخراج معادن سنگهای تزیینی و نما

558677/98

01/10/1398

ضوابط فنی (نشریه)

سوم (لازم الاجرا)

4

دستورالعمل ایمنی در معادن زیرزمینی زغال سنگ

558671/98

01/10/1398

ضوابط فنی (نشریه)

سوم (لازم الاجرا)

5

علایم استانداد نقشه های معدنی

558665/98

01/10/1398

ضوابط فنی (نشریه)

سوم (لازم الاجرا)