به استحضار كلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین می‌رساند كه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان در روز شنبه مورخ 10 / 12 / 98 رأس ساعت 17 در محل سالن اجتماعات حمداله مستوفی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین تشكیل می‌گردد، لذا از كلیه اعضاء محترم دعوت می‌شود در مجمع فوق شركت و یا وكالت نامه كتبی خود را به همراه كارت عضویت سازمان به موكل مورد نظر جهت ارائه به مجمع تحویل نمایند.

دستور جلسه :

1- انتخاب و استقرار هیأت رئیسه موقت سنی و انتخاب هیأت رئیسه اصلی مجمع عمومی

2- گزارش عملكرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن  

3- بررسی و تصویب ترازنامه  نظام مهندسی ساختمان استان درسال 98

4- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 99

5- تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا برای سال 99

6- بررسی و تصویب حق الزحمه پیشنهادی برای اعضا هیات مدیره و هیات رئیسه، شورای انتظامی، پاداش بازرسان و گروه‌ها و كمیسیون‌های تخصصی و ... .

7-بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آئین نامه‌های مربوطه به عهده نظام مهندسی استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

8- برگزاری انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.

در صورت به حد نصاب نرسیدن و عدم رسمیت یافتن نوبت اول، مجمع عمومی نوبت دوم، در روز چهارشنبه مورخ 21 / 12 / 98 رأس ساعت 17 در سالن تبلیغات اسلامی واقع در چهارراه عمران تشكیل می‌گردد.

 

جهت مشاهده نظامنامه کلیک کنید.