به گزارش روابط عمومی سازمان، انتشار آخرین بخشنامه های صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح ذیل اطلاع رسانی میگردد.

 متن ضوابط از طریق وب سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی  http://sama.mporg.ir/sites/publish/sitepages/home.aspx 

قابل دسترسی می باشد.

 

 

ردیف

عنوان

شماره بخشنامه

تاریخ ابلاغ

نوع ضابطه

گروه دستورالعمل

1

اصلاحیه آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری

128470/ه53461ت

07/10/1398

ضوابط مالی قراردادی

سایر

2

نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1398

587583/98

14/10/1398

ضوابط مالی قراردادی

گروه 1(لازم الاجرا)