به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند "اولین نمایشگاه بین المللی صدور خدمات فنی مهندسی، احداث، انرژی و فناوریهای نوین مسکن" با مشارکت وزرات خانه ها، سازمانها، نهادها، تشکلها وشرکت های دولتی و خصوصی از تاریخ 14 الی 17 اسفند ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد گردید.
لذا از علاقمندان جهت حضور و اخذ غرفه در غالب اشخاص حقیقی و حقوقی در نمایشگاه فوق درخواست می گردد، حداکثر تا تاریخ 1398/11/02 به امور کمیسیون‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین مراجعه نمایند.


گالری