یک دست‌انداز مقرراتی برای دریافت وام جدید خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات برطرف شد. به گزارش خبرگزاری مهر،شرکت فرابورس ایران در راستای افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات، تعداد مجاز خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن برای دریافت وام از بانک عامل بخش مسکن را از ۱۶۰ فقره به میزان ۲۸۰ فقره اوراق در هر جلسه معاملاتی افزایش داد.

این موضوع در پی افزایش سقف وام خرید و جعاله مسکن از محل اوراق عملیاتی شده است.سقف وام خرید مسکن از محل اوراق برای متقاضیان انفرادی شهر تهران از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوجین از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

همزمان وام جعاله مسکن نیز از ۲۰ به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت. درهمین ارتباط فرابورس ایران در اطلاعیه‌ای پیرو مصوبات شورای پول و اعتبار، موارد ذیل را درخصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام کرده است:

۱- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت ۴ ماه خواهد بود.

۲- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط ۴ ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه ۹۶۱۱، تسه ۹۶۱۲ و تسه ۹۷۰۱ و تسه ۹۷۰۲ مشمول محدودیت مذکور

نیستند.

۳- درخصوص اوراق گواهی صادره بانک عامل بخش مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۲۸۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی است.

۴- متقاضیان خرید باید محدودیت‌های مذکور را درخصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند؛ تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می‌تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش‌های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات شود.

۵- اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران است. متقاضیان جهت اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه کنند. متقاضیان دریافت وام مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم لازم است برای دریافت این وام اقدام به خرید اوراق کنند.این اوراق به منزله امتیاز دریافت وام مسکن است و هر فقره از آن معادل ۵۰۰ هزار تومان از مبلغ وام و برای دریافت این میزان از وام است.