به اطلاع میرساند اعضایی که بطور همزمان در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و نظام کاردانی ساختمان عضویت دارند جهت قطع عضویت در یکی از سازمانها تا 10 بهمن ماه 1398 اقدام نمایند.

 


گالری