به اطلاع میرساند با توجه به ابلاغ دفتر مقررات ملی ساختمان در خصوص تمدید مهلت اعتبار 4 ساله آزمونهای آذر ماه 1392، خرداد و آبان ماه 1393 و مرداد ماه 1394 قبول شدگان در آزمونهای فوق در صلاحیت اجرا میتوانند با گذراندن دوره های آموزشی ورود به حرفه صلاحیت اجرا و دوره آموزشی ایمنیHSE حداکثر تا پایان سال جاری نسبت به اخذ پروانه اشتغال به کار خود در صلاحیت اجرا اقدام نمایند.