13 الی 16 بهمن 98

اولین نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت و ساز تهران، از تاریخ یكشنبه 98/11/13 (02/02/2020) لغایت چهارشنبه 98/11/16 (02/05/2020) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد. 

اهداف برگزاری نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز تهران

_ تبیین جایگاه موضوع مسکن (از پنجره تجهیزات، روش‌ها، تکنولوژی ساخت و محصول نهائی) و پروژه‌های عمرانی در ارتباط با رکود یا توسعه اقتصادی کشور.
_ معرفی پهنه وسیع جذب سرمایه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و مسکن در داخل کشور.
_ جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی جهت ورود به صنعت ساخت و ساز به منظور ایجاد رونق و توسعه آن.
_ معرفی توانمندی انبوه سازان، شرکت‌های بزرگ فعال در صنعت ساخت و ساز و ارائه دهندگان تجهیزات، تأسیسات و تکنولوژی‌های روزآمد و پروژه‌های برتر در این حوزه.
_ کمک به شفاف‌سازی گردش کار و عملکردهای مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز.
_ ایجاد توازن و پایداری قیمت تمام شده پروژه‌های مسکن و عمرانی کشور.
_ معرفی روش‌های صنعتی سازی و توانمندی آن در ارتقاء کیفیت، افزایش سرعت و کاهش هزینه تمام شده.
_ ایجاد فضا و بستر مناسب جهت حضور شرکت‌های دانش بنیان و فراگیر (سهامی عام) به منظور بهره گیری بیشتر از علوم و فنون روز و ارتقاء روش‌های علمی مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز.
_ معرفی ابزار و روش‌های نوین در صنعت ساخت و ساز مانند: نرم افزارهای هوشمندسازی انرژی‌های نوین.
_ گسترش اشتغال به دنبال سرمایه‌گذاری در صنعت ساخت و ساز در بالاترین سطح در مقایسه با سایر صنایع و خدمات.

 


گالری