تفاهم نامه با شرکت تولیدی پوشاک موکارلو 
با مدیریت:آقای فرج پور
مدت تفاهم نامه: مرداد ماه ۹۹
✔️تعهدات:
۴۵%تخفیف به اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان با ارائه کارت عضویت
آدرس:بلوار نخبگان جنب نخبگان یکم