به گزارش روابط عمومی سازمان، انتشار آخرین بخشنامه های صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح ذیل اطلاع رسانی میگردد.

 متن ضوابط از طریق وب سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی  http://sama.mporg.ir/sites/publish/sitepages/home.aspx 

قابل دسترسی می باشد.

 

ردیف

عنوان

شماره بخشنامه

تاریخ ابلاغ

نوع ضابطه

گروه دستورالعمل

1

گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی سیل- (PDNA)پس از بلایای طبیعی فروردین ماه 1398 در استانهای لرستان، خوزستان و گلستان

 

02/11/1398

ضوابط فنی(نشریه)،

بدون دستورالعمل

2

اصلاح مصوبات شورای اقتصاد در خصوص دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دلیل تغییر نوع ارز

638397/98

05/11/1398

ضوابط مالی قراردادی

سایر

3

دستورالعمل محیط زیست، بهداشت و ایمنی نیروگاه های خورشیدی-فتوولتاییک

638363/98

05/11/1398

ضوابط فنی (نشریه)

گروه 3 (لازم الاجرا)