پیرو دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان و همچنین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی قزوین مبنی بر عدم برگزاری جلسات و همایش ها ، به جهت حفظ سلامت اعضا محترم دراین شرایط خاص و بنا به استناد مصوبه هیات مدیره و تائید اداره کل راه و شهرسازی استان، مجمع عمومی سالیانه سازمان در تاریخ 1398/12/10 و1398/12/21  لغـو و به تاریخ 17 فروردین موکول و در صورت عدم تشکیل در تاریخ سوم اردیبهشت 1399 برگزار خواهدشد.