سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با همکاری جمعیت هلال احمر استان، به منظور حفظ سلامت و بهداشت فردی اعضاسازمان و همچنین مراجعین نسبت به استقرار چادر سلامتی در محوطه سازمان اقدام نمودند.مراجعین به این محل میتوانند ضمن اخذ راهنمایی لازم در ارتباط با ویروس کرونا نسبت به اندازه گیری دمای بدن و آگاهی از وضع سلامتی خود اقدام نمایند. همچنین در این راستا اقدامات لازم توسط سازمان استان از قبیل توزیع دستکش بهداشتی،ضدعفونی نمودن ساختمان و تجهیز کارمندان به وسایل بهداشتی جهت حفظ سلامت مراجعین صورت پذیرفت.


گالری