پیرو پیگیری‌های هیات مدیره سازمان جهت اجرای ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی و استانداری قزوین، پیرامون رعایت قانون ارجاع کار نظارت توسط سازمان، که مقرر شده بود از ابتدای اردیبهشت ماه عملیاتی گردد، با استعانت از خداوند متعال اولین پروژه‌ها جهت ارجاع نظارت از امروز چهارشنبه مورخ 99/2/24 در سامانه ارجاع کار قرار می گیرد.

جهت مشاهده و دانلود مراحل انجام کار به کانال تلگرامی سازمان مراجعه نمایید.

 

فرآیند ارجاع کار نظارت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

مقدمه: براساس تبصره 2 ماده 24 شیوه نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 2-5-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ناظر قبل از صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می گردد. لذا به استناد اصلاحیه شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغیه شماره 400/15450 مورخ 11/2/1398 معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی)، ارجاع کار نظارت در استان قزوین بشرح ذیل انجام خواهد شد:

فرآیند ارجاع کار:

1. کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی با صلاحیت نظارت که متقاضی انجام خدمات نظارت بر ساختمان هستند می بایست با مراجعه به پرتال شخصی خود، پس از مطالعه فرآیند ارجاع کار و شرایط آن، با تکمیل فرمهای مربوطه آمادگی خود را جهت نظارت پروژه ها اعلام نمایند.

تبصره1: انجام بند 1 این نظام نامه در ابتدای هرسال تکرار خواهد شد و با افرادی که پس از مهلت تعیین شده درخواست خود را ارائه می نمایند، مطابق تبصره 2 بند 1-4 رفتار خواهد شد.

تبصره2: هریک از مهندسین در هنگام تکمیل فرم خوداظهاری، موظف به معرفی یک نفر جانشین دارای صلاحیت خواهد بود که جانشین معرفی شده، در مواقع لازم، با هماهنگی و معرفی سازمان استان نسبت به انجام برخی از وظایف ناظر مربوطه اقدام می نماید.

شرایط جانشین : هرشخص می تواند جانشین یکنفر باشد و این شخص می بایست هم رشته، هم پایه یا بالاتر با ناظر و همچنین دارای شرایط فعالیت در حوزه نظارت باشد. جانشین باید عضویت فعال و پروانه اشتغال معتبر داشته باشد.    

تبصره3: مهندسین ناظر می بایست پس از تکمیل فرم خوداظهاری در پرتال و اصلاح شماره تماس و آدرس مکاتبه خود، نسبت به چاپ و تحویل اصل آن به سازمان استان اقدام نمایند.

تبصره4: اعضاء فوق می بایست در هنگام مراجعه به سازمان، فرم چاپ شده پذیره نویسی ارجاع کار که توسط جانشین و بانک عامل مهرو امضاء شده است، اصل کارت ملی و سیم کارت شماره معرفی شده جهت تائید کد راستی آزمائی را همراه داشته باشند.

2. جهت انجام خدمات نظارت، متقاضی تکمیل فرم خوداظهاری می بایست حائز شرایط ذیل باشد:

1-2. عضویت ناظر می بایست در سازمان استان معتبر و برقرار باشد.

2-2. پروانه اشتغال بکار ناظرین فعال در سیستم ارجاع نظارت باید حداقل برای سه ماه دارای اعتبار باشد.

3-2. ناظر در حین سپری نمودن زمان رای قطعی شورای انتظامی نباشد.

4-2. ناظر باید فاقد حجر و ناتوانی انجام وظایف تائید شده توسط مراجع قانونی باشد.

5-2. اشخاص فعال در بخش اجرا یا آزمایشگاه (یا موارد مشابه) نمی توانند در سیستم ارجاع نظارت فعال باشند.

3. هریک از مهندسین با مراجعه به بانک عامل که از سوی سازمان استان معرفی می شود، نسبت به افتتاح حساب اقدام و گواهی آنرا را به سازمان تسلیم می نماید.

1-3. برداشت حق الزحمه نظارت به نسبت پیشرفت کار و استناد گزارشات مرحله ای و یا بازه زمانی تعیین شده (بند 5 همین نظام نامه)، و پس از تائید سازمان انجام می پذیرد.

 

4. شیوه انتخاب ناظر:  

1-4. صف ارجاع کار: در سامانه همواره صفی از كلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال و فعال در بخش نظارت به تفكیك هر رشته تشكیل می شود،  بطوریكه اولویت آن براساس بالاترین درصد ظرفیت اشتغال باقیمانده آنها بوده و درصد باقیمانده ظرفیت اشتغال به عنوان امتیاز ارجاع کار نیز محاسبه می گردد.

تبصره1: امتیاز کلیه مهندسین فعال در حوزه ارجاع کار بصورت آنلاین، در پرتال مهندسین، برای تمامی اعضاء فعال در حوزه نظارت قابل مشاهده می باشد. بدیهی است "اطلاعات موجود در صف در هرلحظه براساس متغیرهایی همچون آزادسازی متراژ پروژه های ناظرین به دلیل اتمام مدت تعهد نظارت، ارائه گزارش پایانکار، اضافه شدن برخی از افراد به صف به دلایلی چون تمدید پروانه اشتغال، پرداخت حق الزحمه نظارت و ... درحال تغییر است".

تبصره2: افرادی که در بین دوره به صف ارجاع کار اضافه می شوند طی دو بازه زمانی سه ماهه (سه ماه اول 50درصد و سه ماهه دوم 75 درصد امتیاز ظرفیت اشتغال را دریافت خواهند نمود).

تبصره3: افراد حاضر در صف که ظرفیت بالای 75 درصد دارند، می بایست در هر3 ماه حداقل برای پذیرش یک تعهد داوطلب شوند و در غیر اینصورت مشمول مقررات ذیل خواهند شد:

الف: برای بار اول تا یکماه، ب: بار دوم تا سه ماه  ج: بار سوم تا شش ماه امکان پذیرش تعهد را نخواهد داشت.

2-4. در زمان بازبینی نقشه ها، صاحب کار ضمن مراجعه به سازمان استان و درخواست معرفی ناظر، نسبت به پرداخت مبالغ مربوط به حق الزحمه ناظرین که توسط سازمان تعیین می گردد، اقدام می نماید.

3-4. همزمان با واریز مبالغ حق الزحمه ناظرین توسط مالک به حساب بانک عامل، مشخصات پروژه شامل آدرس، متراژ، تعداد طبقات، کاربری، نوع سازه، کد ارتفاعی و ... در روزهای کاری زوج، از ساعت 16 الی 24 در سامانه ارجاع کار سازمان قرار می گیرد و کلیه ناظرین واجد شرایط ذیل، امکان مشاهده مشخصات پروژه را خواهند داشت:

1-3-4. دارا بودن ظرفیت اشتغال به میزان پروژه

2-3-4. دارا بودن صلاحیت پذیرش نظارت پروژه

3-3-4. ناظر نمی تواند مالک همان پروژه باشد .

4-3-4. ناظر نمی تواند مجری تمام یا بخشی از آن پروژه باشد.

5-3-4. ناظر نباید شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه آن ساختمان باشد(بند 2-5-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان).

تبصره : در صورت اثبات ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناظر شخصا مسئول بوده و قابل پیگرد در مراجع ذیربط خواهد بود.

4-4. کلیه ناظرین که شرایط بند 3-4 را احراز نمایند، فارغ از اینکه چه امتیازی دارند، امکان داوطلب شدن برای پذیرش تعهدات نمایش داده شده در سامانه ارجاع کار را خواهند داشت.

تبصره1: هریک از ناظرین واجد شرایط، از ساعت 16 تا ساعت 24 روزهای کاری زوج، امکان داوطلب شدن برای نظارت پروژه های مندرج در سامانه را خواهند داشت.

تبصره2: در صورتی که حق الزحمه ناظرین پس از ساعت 16 روزهای زوج توسط مالک به حساب بانک عامل واریز شود، امکان ارجاع نظارت پروژه، برای آن روز وجود نخواهد داشت و به صف ارجاع کار بعدی انتقال می یابد.

تبصره3: ناظرین در هرروز زوج کاری، امکان داوطلب شدن برای نظارت یک پروژه را خواهد داشت و برای اینکه بتواند در پروژه دیگری داوطلب بشود، لازم است از لیست داوطلبین نظارت پروژه قبلی خارج شود.

تبصره4: اعلام داوطلبی به منزله پذیرش تعهد نظارت بوده و در صورت انتخاب به عنوان ناظر، مهر و امضاء وی در ذیل نقشه ها و فرمهای مربوطه درج می گردد. بدیهی است برای ثبت نام و داوطلب شدن، رمز یکبار مصرف به شماره همراه متقاضی ارسال می گردد.

5-4. راس ساعت 24روز کاری زوج، سامانه هوشمند ارجاع کار از بین تمامی داوطلبین، فردی که دارای بالاترین امتیاز می باشد را به عنوان ناظر انتخاب و موضوع طی پیامکی به شماره تلفن همراه ناظر منتخب ارسال می گردد.

تبصره1: در امتیازهای مساوی، ملاک انتخاب، زمان داوطلب شدن خواهد بود.

تبصره2: پس از انتخاب ناظر، اسامی ناظرین منتخب، به همراه امتیاز آنها در پرتال همه داوطلبین پروژه قابل مشاهده خواهد بود.

تبصره3: در صورتیکه پس از اتمام مهلت داوطلبی، هیچ ناظری برای نظارت پروژه داوطلب نشده باشد، این مهلت برای یکبار دیگر نیز تمدید و در صورت تکرار و معرفی ناظر به پیشنهاد مالک با هماهنگی سازمان امکانپذیر خواهد شد.

تبصره4: ناظر هماهنگ کننده، یکی از ناظرین سازه و معماری پروژه بوده و امکان داوطلب شدن برای هریک از ایشان وجود دارد. در صورت اعلام آمادگی هردو نفر و یا عدم داوطلبی هیچیک، ناظری که زودتر برای نظارت پروژه داوطلب شده است، بطور خودکار از سوی سامانه، به عنوان هماهنگ کننده انتخاب خواهد شد.

6-4. در راستای جلوگیری از ارائه خدمات غیرواقعی و نامطلوب ناظرین در مناطق خارج از مرکز استان، اعضاء فعلی دفاتر نمایندگی و سایر افرادی که تمایل به ارائه خدمات در شهرهای آبیک، بوئین زهرا و تاکستان را دارند، می توانند در هنگام تکمیل فرم خوداظهاری ارجاع کار، ارائه خدمات نظارت خود را به یکی از این شهرها محدود نمایند.

تبصره1: انتخاب حوزه فعالیت می تواند یکی از حوزه های آبیک، بوئین زهرا ،تاکستان و سایر باشد. منظور از سایر تمامی شهرها بجز سه شهر فوق خواهد بود.

تبصره2: متقاضیان فعالیت در حوزه های انتخابی خود، در میان تمامی داوطلبان نظارت پروژه، از اولویت برخوردار خواهند بود.

تبصره3: ناظرین در صورتی که داوطلب پذیرش تعهد نظارت در غیر حوزه انتخابی خود باشند، در میان تمامی داوطلبان، امتیاز کمتری خواهند داشت.

تبصره4: انتخاب پروژه های صنعتی، دامداری، مرغداری برای تمامی افراد واجد شرایط ممکن خواهد بود.

5. نحوه پرداخت حق الزحمه ناظرین : 

الف: در صورت اجرای پروژه: 

  •  
  •  

برق و مکانیک

30درصد پس از ترخیص نقشه

30درصد پس از ترخیص نقشه

30درصد پس از ترخیص نقشه

20 درصد

10 درصد گزارش

10 درصد گزارش پایان اجرای فونداسیون

20 درصد گزارش پایان اسکلت

20 درصد گزارش پایان سفتکاری

20 درصد شروع نازک کاری (پس از ارائه چک لیست نظارت به مالک)

20درصدگزارش پایان سفتکاری

30 درصدگزارش پایان نازک کاری

30درصد

10 درصد با صدور گزارش پایانکار

10 درصد با صدور گزارش پایانکار

10 درصد با صدور گزارش پایانکار

 

ب: در صورت عدم اجرای پروژه :

کل مبلغ باقیمانده (بجز 10 درصد حسن انجام کار) طی سه دوره مساوی زمانی به نسبت مدت تعهد نظارت،            قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره1: در فرم تعهد نظارت نسبت به اخذ تعهد از مالک اقدام می شود که کار طی مدت تعهد نظارت آغاز و به اتمام برسد و در             غیر اینصورت حق الزحمه واریزی طی بازه های زمانی تعیین شده به ناظرین پرداخت خواهد شد و مالک حق هرگونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می نماید.

تبصره2: واریز مبلغ حق الزحمه ناظرین صرفا از طریق مراجعه به بانک و یا باجه بانک عامل مستقر در سازمان امکانپذیر می باشد.

تبصره3: موضوع پیگیری پرداخت حق الزحمه نظارت توسط سازمان صرفا در بازه زمانی مدت تعهد نظارت بوده و در تعهداتی که منجر به تمدید نظارت خواهد شد، مبالغ تمدید و ... مستقیما توسط مالک به ناظر پرداخت می شود.

تبصره4: با عنایت به اینکه ارجاع نظارت بصورت داوطلبی انجام می پذیرد، لذا حق هرگونه انصراف از سوی مالک و ناظر (جز در موارد خاص و با نظر سازمان) سلب می گردد.

تبصره5: در مواردی که بخشی از متراژ پروژه خارج از ظرفیت باشد (خانواده معزز شهدا، جانبازان، متکفلین کمیته امداد و بهزیستی)،                حق الزحمه نظارت نیز به میزان متراژی در ظرفیت ناظرین منظور نمی شود، با 30درصد تخفیف واریز می شود. این موضوع در هنگام نمایش پروژه جهت پذیرش تعهد توسط ناظرین، به اطلاع داوطلبین خواهد رسید.   

تبصره6: اعضائی که دوره محرومیت انتظامی آنها به پایان می رسد، همانند افراد درج شده در تبصره 2 بند 1-4 خواهند بود.

تبصره 7: در کلیه گزارشات نظارت که منجر به پرداخت حق الزحمه می شود، دقیقا باید مربوط به پایان اجرای مرحله مربوطه باشد و با گزارش وضع موجود پرداخت انجام نمی شود. این موضوع توسط کمیته کنترل نظارت سازمان مورد بررسی قرار می گیرد.