ارائه طرح و برنامه پیشنهادی در تمامی حوزه‌های مرتبط با امور سازمان و اعضا

 

به استحضار کلیه اعضاء محترم سازمان‌ می‌رساند، نظر به راه‌اندازی حوزه مدیریت طرح و برنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین به منظور تدوین برنامه‌های راهبردی و تنظیم محورهای عملیاتی سازمانی و همچنین پیاده‌سازی اقدامات مورد نیاز جهت رشد و بالندگی و نظام‌مند نمودن چشم اندازهای کاری سازمان مطابق با قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با توجه به اهمیت مشارکت اعضای سازمان در این امر خواهشمند است، نسبت به ارائه طرح و برنامه پیشنهادی خود در تمامی حوزه‌های مرتبط با امور سازمان و اعضاء محترم اقدام فرمایند.

بدین منظور می‌توانید خلاصه و چکیده برنامه‌های مورد نظر خود را به شماره پیامک 30006412 و یا به نشانی info@qeng.ir ایمیل نموده و یا به صورت حضوری به سازمان استان مراجعه فرمایید.

بدیهی است کلیه موارد پیشنهادی پس از بررسی اولویت‌بندی شده و با همکاری ارائه دهنده طرح، پالایش و مراحل بعدی خود را جهت اجرا، طی خواهد نمود.