مناقصه احداث 400 واحد مسکونی واقع در دولت‌آباد شهر قزوین در دو فاز 200 واحدی

 

شرایط شرکت در مناقصه