سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در نظر دارد اجرای بتن کف سکوی تماشاچیان ، سقف طبقه دوم و سوم ، سقف سن و راه پله های سالن ورزشی مجتمع پنجم اسفند خود را که شامل تهیه و نصب قالب ، آرماتور بندی و بتن ریزی میباشد را توسط این مناقصه واگذار نماید؛
 لذا از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 1399/03/22 به مجتمع فرهنگی ورزشی و گردشگری پنجم اسفند واقع در ابتدای جاده اسماعیل آباد ، دویست متر بالاتر از ورزشگاه سردار آزادگان مراجعه نمایند .