بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین در نظر دارد، پروژه ۸۵ واحدی مینودر ۲ که در قالب احداث مسکن اقشار کم درآمد این بنیاد در مرحله دریافت پروانه ساخت از شهرداری و انتخاب مهندسین ناظر و مجریان ذیصلاح می باشد، جهت دریافت استعلام قیمت اجرای عملیات سفت کاری ۶ بلوک ساختمانی توسط مجریان ذیصلاح حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

لذا مجریان محترم میتوانند جهت دریافت لوح فشرده نقشه ها و کسب اطلاع از کمیت و کیفیت کار به واحد معاونت امور مسکن شهری این بنیاد مراجعه نمایند.

فرمهای استعلام قیمت اجرای عملیات سفت کاری ۶ بلوک ساختمانی