تعامل با مهندسان در ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی

 

رئیس و اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در دیدار با مدیرکل امورمالیاتی قزوین، مهمترین دغدغه‌های مهندسان را در زمینه ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی بیان کردند و خواستار رفع این چالش شدند.

به گزارش روابط عمومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین در این دیدار با تاکید بر همراهی اداره کل امورمالیاتی با مهندسان اظهارکرد: اکنون که درشرایط تحریم قرارگرفته‌ایم، رونق صنعت ساختمان می‌تواند در تقویت اقتصاد ملی اثربخش باشد؛ در این راستا نیز توجه به مهندسان ضرورت دارد، ولی آنها در حوزه دارایی و مالیات با چالش‌های زیادی روبرو هستند.

سیدکاظم مجابی با اشاره به نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین در اجرای پروژه مسکن مهر عنوان کرد: این سازمان در یک پروسه زمانی در اجرای مسکن مهر نقش مهمی ایفا کرد تا این پروژه به سرانجام برسد، نظام مهندسی ساختمان قزوین نیز در مقایسه با استان‌های دیگر در آن پروژه نقش پررنگتری داشت تا آنجایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی مورد تقدیر قرار گرفت و چندین مرتبه استان برتر شد.

این مسئول اضافه کرد: در زمان اجرای پروژه مسکن مهر که یک پروژه ملی می‌باشد، اعلام شد به سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسان عضو آن مالیات و مالیات بر ارزش افزوده تعلق نمی‌گیرد؛ ولی از ابتدای سال گذشته از مهندسان پرداخت مالیاتی مطالبه می شود که این موضوع مهندسان را با مشکل روبرو کرده است که امیدواریم با حمایت دستگاه‌های ذیربط برای حل این چالش اقداماتی صورت گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت همراهی اداره کل امور مالیاتی با مهندسان در ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی تصریح کرد: در حوزه طراحی و نظارت، تعرفه‌ها به صورت کشوری و مطابق با قانون تعریف و ابلاغ می‌شود، ما نیز سعی کرده‌ایم با توجه به سابقه سازمان نظام مهندسی در حوزه طراحی و نظارت، ظرفیت‌ها را به سازمان اقتصاد و دارایی اعلام کنیم تا براساس آن نسبت به ارایه اظهارنامه‌‌ها اقدام شود، تا کنون هم روند خوبی در این زمینه شاهد بوده‌ایم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد: با توجه به اینکه موضوع ارایه اظهارنامه به طور مجدد مطرح شده است، انتظار می‌رود در حوزه‌های طراحی و نظارت که تعرفه‌های مصوب دارد با مهندسان حوزه ساختمان همکاری‌هایی بعمل آید.

مجابی با اشاره به مشکلات مجریان در حوزه مالیات اضافه کرد: با توجه به اینکه برای مجریان تعرفه مصوب وجود ندارد و آنها براساس نوع قرارداد و توافق با کارفرما فعالیت می‌کنند از این‌رو قوانین مالیاتی موجود، مهندسان را با مشکل روبرو کرده است و انتظار می‌رود در این‌باره تدابیری اندیشیده شود.

این مسئول همچنین با اشاره به همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان با دستگاه‌های حمایتی خاطرنشان‌کرد: این سازمان در راستای رسالت اجتماعی خود برای پروژه‌های دستگاه‌های بهزیستی و کمیته امداد، تخفیف‌هایی لحاظ می‌کند، انتظار می‌رود در زمینه پرداخت مالیات در این پروژه‌ها نیز با مهندسان همکاری‌هایی صورت گیرد.

مؤدیان مالیاتی نظام مهندسی ساختمان برای  ما حایز اهمیت هستند

مدیرکل امورمالیاتی استان نیز در این دیدار با اشاره به آمادگی این دستگاه با مهندسان حوزه ساخت و ساز در پرداخت‌های مالیاتی اظهار کرد: رویکرد ما ایجاد تعامل و همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان است، چراکه در این سازمان با افراد متخصص روبرو هستیم بنابراین همکاری برای حل مشکلات آنها را از وظایف خود می‌دانیم.

سعید حوائج تصریح کرد: برای حل مشکلات مهندسان در حوزه مالیات باید جلسه‌ای با موضوع بررسی اظهارنامه‌ها تشکیل شود تا درباره مباحث مالیاتی سال گذشته بررسی‌هایی صورت گیرد تا با ایجاد راهکارهای تخصصی، ابهام‌های موجود برطرف شود.

وی خاطر نشان کرد: اداره کل امورمالیاتی استان در دو زمینه می‌تواند با سازمان نظام مهندسی ساختمان توافق‌هایی داشته باشد؛ یکی اینکه بر اساس ماده 97 از این پس نظام نامه‌های مالیاتی به گونه‌ا‌‌ی تنظیم شود که بتوان موارد ابراز شده را با بانک‌های اطلاعاتی موجود تطبیق داد.

این مسئول یکی دیگر از روش‌های همراهی با مهندسان را توجه به تبصره ماده100 قانون مالیاتی برشمرد و ادامه داد: در تبصره ماده 100 نیز با اختیارهای گسترده‌ مالیاتی روبرو هستیم که یکی از آنها مالیات مقطوع و بدون اظهارنامه است؛ در این ماده تمامی اعضاء سازمان می‌توانند با توافقاتی مالیات مقطوع پرداخت کنند در این صورت نیازی به اظهارنامه نیست.

حوائج در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه سیاست سازمان امور مالیاتی قزوین برمبنای توافق و تفاهم با مؤدیان است، گفت: در حوزه اخذ مالیات درحال گذار از مرحله سنتی به مالیات‌ستانی هوشمند هستیم از این‌رو همه تلاش ما این است که با همه گروه‌های اجتماعی تعامل داشته باشیم، البته با توجه به ظرفیت‌های تخصصی که در سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد در راستای رفع مشکلات موجود به این سازمان نیز نگاه ویژه‌ای خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه مؤدیان مالیاتی در نظام مهندسی ساختمان برای ما حایز اهمیت هستند، عنوان کرد: با اجرای تبصره ماده 100 قرار است برای دوره عملکرد سال گذشته دیگر ضریب علی‌الرأس اجرا نشود و اتکاء بر مؤدی محوری باشد. براین اساس افراد باید اطلاعات خود را ارایه دهند تا مأموران مالیاتی بتوانند بر اساس آن تصمیم بگیرند؛ چنانچه اظهارات مطابق با قوانین باشد به توافق می‌رسیم.

در ادامه این نشست مهندسان عباس وثیق نیا نائب رئیس سازمان، پرویز حسینی، کامران زندی و علی ارباب از اعضای هیأت مدیره سازمان دیدگاه‌ها و مطالبات خود را در زمینه نظارت‌های مالیاتی دربخش نظارت، طراحی و مجریان مطرح کردند.  


گالری