به گزارش روابط عمومی سازمان، انتشار آخرین بخشنامه های صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح ذیل اطلاع رسانی میگردد.

 متن ضوابط از طریق وب سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی  http://sama.mporg.ir/sites/publish/sitepages/home.aspx 

قابل دسترسی می باشد.

 

ردیف

عنوان

شماره بخشنامه

تاریخ ابلاغ

نوع ضابطه

گروه دستورالعمل

1

شرح کلی خدمات پایش کیفیت اب‌های زیرزمینی

214568/99

31/04/1399

ضوابط فنی (نشریه)، ضوابط مالی قراردادی

گروه 3 (لازم الاجرا)

2

تمدید تاریخ انقضای گواهینامه‌های صلاحیت خدمات مشاوره، مدیریت طرح و انفورماتیکی

211801/99

30/04/1399

ضوابط مالی قراردادی

اجباری

3

تمدید اعتبار گواهینامه‌های پیمانکاری با بالاترین پایه3،4و5 تا پایان مهر1399

206989/99

29/04/1399

ضوابط مالی قراردادی

اجباری

4

فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 1399

204705/99

28/04/1399

ضوابط مالی قراردادی

گروه 1 (لازم الاجرا)