اعضای محترم سازمان میتوانند جهت تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1398 اعضا حقیقی، از سه شنبه 14/5/99 لغایت پایان مرداد ماه از ساعت 8 الی 17 به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین و یا دفاتر نمایندگی سازمان مراجعه نمایند.

میزان کارکرد و نحوه تکمیل اظهارنامه در پرتال شخصی مهندسین درج شده است.