خدمات ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال 98، ویژه مهندسان دارای پروانه اشتغال، به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور مالیاتی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین تا پایان مرداد ماه از ساعت 8 الی 17 در ساختمان مرکزی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی،ارائه می‌شود.

همچنین در دفتر نمایندگی شهرستان تاکستان ارائه خدمات ثبت اظهارنامه مالیاتی از ساعت 9:30 الی 13:30 صورت می‌پذیرد.

میزان کارکرد و نحوه تکمیل اظهارنامه درپرتال شخصی مهندسی درج گردیده است.


گالری