در گلخانه‌ها فقط سازه های بنایی مشمول طراحی و نظارت در نظام مهندسی می‌گردد و تعیین تعرفه‌های آن نیز در مرجع صدور پروانه به همین شکل محاسبه می‌گردد و به هیچ عنوان سازه‌های که فقط کاور (پوشش) پلاستیکی دارند مشمول موارد فوق نمی‌گردد.


گالری