به منظور نیل به اهداف ماده ۸۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین اخذ نظرات و پیشنهادات اعضای محترم سازمان در حوزه‌های طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری، نگهداری و سایر فعالیت‌های مهندسی و انتقال این نظرات و پیشنهادات و تجارب به گروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و همچنین حوزه مدیریت برنامه‌ریزی سازمان استان، بخشی به نام نظرات و پیشنهادات در وب‌سایت سازمان راه‌اندازی شده است.
از کلیه اعضای فرهیخته سازمان دعوت می‌گردد تا با ارائه نظرات و برنامه‌های پیشنهادی خود مطابق با توضیحات مذکور، مدیریت سازمان را به جهت اعتلای هر چه بیشتر بخش‌های مهندسی استان و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی به جهت ایجاد زمینه‌های مناسب شغلی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی یاری دهند.
راهنمایی ارائه نظرات:
اتصال به وب سایت سازمان به نشانی: www.qeng.ir 
 ورود به منوی نظام پیشنهادات 
ارائه اطلاعات جهت تماس و پیگیری 
ثبت نظر یا پیشنهاد