افزایش تعرفه گاز

 

بر اساس مصوبه هیات  4 نفره استان مورخ 99/2/7 که در تاریخ 99/6/6 ابلاغ گردید، تعرفه خدمات بازرسی لوله کشی گاز افزایش یافت.

جدول تعرفه گاز