برگزاری دوره هایEMBA (کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی)، DBA (دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار ) و Post-DBA(فوق دکتری مدیریت کسب و کار)

جهت ثبت نام دوره هابا شماره 09199869418 بصورت واتساپ یا تماس تلفنی ارتباط حاصل نمایید.


گالری