با عنایت به آغاز اجرای طرح مسکن اقدام ملی در استان قزوین و در نظر گرفتن حدود 1200 واحد مسکونی (فازیک) در منطقه مهرگان شهر محمدیه، مطابق ضوابط و آئین نامه ابلاغی، معرفی ناظرین (بصورت پیش ثبت نام) بشرح ذیل انجام می پذیرد:

  1. متراژ زمین هربلوک حدود 162 متر، 2 سقف و شامل 2 واحد مسکونی می باشد.
  2. متراژ زیربنای هربلوک حدود 220 متر، در دو سقف و مشمول مقررات ساختمانهای گروه الف (دو ناظره) است.
  3. دومین دوره ارجاع نظارت پروژه های اقدام ملی استان قزوین، بصورت پیش ثبت نام و برای 108 بلوک می باشد.
  4. برای هر 5 بلوک (جمعا 1100 مترمربع) یک نفر مهندس سازه و یک نفر مهندس معماری تعیین می گردد.
  5. معرفی ناظرین اقدام ملی صرفا براساس آئین نامه ارجاع کار سازمان بوده و ناظرین عمران و معماری که در سامانه پذیره نویسی ارجاع نظارت شرکت کرده اند می توانند با مراجعه به پرتال شخصی خود نسبت به اعلام داوطلبی برای پیش ثبت نام نظارت پروژه های فوق اقدام نمایند.
  6. با یکبار ثبت داوطلبی، بصورت خودکار داوطلبی نظارت 5 بلوک منظور می شود و نیاز به اعلام داوطلبی برای 5 بلوک بصورت جداگانه نمی باشد.
  7. مهندسین فاقد ظرفیت اشتغال نیز امکان ثبت داوطلبی خواهند داشت و در صورتیکه پروژه ها فاقد داوطلب دارای ظرفیت باشد، داوطلبین فاقد ظرفیت به عنوان ناظر انتخاب خواهند شد.
  8. حق الزحمه نظارت مطابق دستورالعمل ابلاغی، پس از صدور پروانه ساختمانی پرداخت خواهد شد و تا زمان قطعی شدن نظارت و پرداخت حق الزحمه از سوی مراجع ذیربط، متراژ پروژه ها در ظرفیت ناظرین منظور نخواهد شد.