با توجه به پیگیریهای سازمان و به استناد اعلام کتبی شرایط متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن از سوی اداره کل محترم راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در نظر دارد نسبت به پیش ثبت نام متقاضیان مسکن طرح اقدام ملی اقدام نماید.

لذا از اعضاء محترم که واجد شرایط مندرج در این اطلاعیه هستند دعوت می گردد تا تاریخ 99/7/30 با مراجعه به پرتال شخصی خود نسبت به پیش ثبت نام اقدام نمایند.

یادآور می گردد این ثبت نام صرفاً جهت شناسایی و امکان یابی بوده و در صورت استقبال از این طرح و رسیدن به حد نصاب، نسبت به انجام هماهنگی مراحل بعدی ( تاسیس شرکت تعاونی ) و تملک زمین با همکاری مراجع محترم ذیربط اقدام خواهد شد.

شرایط ثبت نام:

1- بر اساس ضوابط اعلام شده متقاضی و افراد تحت تکفل، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی از ابتدای برنامه پنج ساله چهارم (1384/1/1) تا این تاریخ باشد.

2- متقاضی و افراد تحت تکفل، قبلاً از هیچیک از امکانات دولتی شامل زمین و یا واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت مسکن (فرم ج سبز) استفاده نکرده باشد.

3- متقاضی باید متأهل و یا سرپرست خانوارباشد. زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن می‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند.

4- حداقل دارای 5 سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا باشد.

5- نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی (نظیر چک برگشتی، تسهیلات معوقه و...)

6- فرد متقاضی باید توانایی پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیلات دریافتی را داشته باشد.