با امتیاز تمدید پروانه برای رشته های عمران، معماری، برق و مکانیک

همایش مدیریت مصرف برق و انرژی در ساختمان با حضور دکتر توکلی مولف کتاب مبانی صرفه جویی و اصول بهینه سازی انرژی بخش حرارتی پنجشنبه مورخ 1/8/99برگزار شد.
این همایش مجازی با ثبت نام پیش از 400 نفر از اعضای محترم سازمان، دارای امتیاز تمدید پروانه برای رشته های عمران، معماری، برق و مکانیک می‌باشد.


گالری