به اطلاع می رساند انتشارات نوآور  به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برای اعضای سازمان کد تخفیف 20 درصدی در نظر گرفته است.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.