به منظور ایجاد و گسترش همکاری های پژوهشی، فناوری و آموزشی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین و پارک علم و فناوری استان تفاهم نامه همکاری با حضور رئیس سازمان، رئیس پارک علم و فناوری و مدیر طرح و برنامه سازمان امضا و تبادل شد.

از اهداف این تفاهم نامه می توان از: ایجاد بستر  در راستای استفاده از تمام ظرفیت های طرفین به منظور توسعه اشتغال و کمک در جهت تکمیل زنجیره خدمات مورد نیاز کسب و کار و همچنین پایه گذاری بخش تحقیق و توسعه سازمان و ایجاد دفتر و مرکز پژوهش های ساختمان و مدیریت شهری نام برد.


گالری