موضوع دستورالعمل شماره 5386/90/9000 بیمه تامین اجتماعی در خصوص بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان

:
مهندس ساعد معارفی مدیر اداری و روابط عمومی سازمان اعلام کرد: با توجه به هماهنگی های لازم و دستور تسریع امور از سوی ریاست محترم سازمان وهمکاری واحد های مختلف سازمانی، بستر سازی لازم جهت ثبت نام و ارائه خدمات بیمه ای به اعضاء محترم فراهم شده که طبق شرایط ذیل و با مراجعه به سازمان می توانند از این مزایا استفاده نمایند.
1- شرایط لازم جهت استفاده از تسهیلات بیمه:
1-1)حداکثر سن افراد متقاضی بدون سابقه بیمه 50 سال
تبصره: در صورت دارا بودن سوابق قبلی بیمه ای، سنوات آن به سقف سن متقاضی اضافه می شود
2-1)دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی
3-1)نداشتن پوشش بیمه ای از سوی دیگر سازمانها
2-نحوه وشیوه صدور بیمه:
1-2)مراجعه به واحد بیمه سازمان و ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی ،پروانه اشتغال و امضاء فرم درخواست.
2-2)اخذ معرفی نامه از سازمان و مراجعه به شعبه 2 تامین اجتماعی شهرستان قزوین و ثبت معرفی نامه در دبیر خانه امور بیمه شدگان آن شعبه
3-2)انجام مراحل معاینه شخصی در اداره تامین اجتماعی
4-2)استعلام و اخذ سوابق بیمه ای از واحد نام نویسی تامین اجتماعی
5-2)اخذ پاسخ تامین اجتماعی مبنی بر مشمول و یا عدم مشمول بودن متقاضی و مشخص نمودن نرخ بیمه و ارائه آن به سازمان
3-پرداخت حق بیمه:
1-3)واریز حق بیمه به صورت فصلی و کارمزد به حساب سازمان توسط متقاضی(توجه: متقاضی می بایست حداقل یکماه قبل از اتمام بیمه نامه نسبت به واریز حق بیمه فصل بعدی اقدام نماید.)
2-3)سازمان به عنوان کارگزار پس از دریافت حق بیمه متقاضیان نسبت به ارائه لیست بیمه شدگان به سازمان تامین اجتماعی اقدام می نماید.
تبصره یک: در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط متقاضی،این موضوع به منزله ترک کار بوده و می بایست دفترچه خدمات درمانی به سازمان عودت گردد و شروع مجدد آن مستلزم انجام مراحل 1_2 و 2_2 می باشد.
تبصره دو : کلیه حمایتهای مقرر در ماده 3 قانون بیمه تامین اجتماعی به استثنای (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری) که شامل خدمات این بیمه می باشد.
تبصره سه: لازم به ذکر است بیمه شدگان این قانون مشمول بیمه بیکاری نیز نمی باشند.
3-3)نحوه محاسبه حق بیمه:
1-3-3)مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان دارای کمتر از 5 سال سابقه پرداخت بیمه، به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مصوب می باشد.
2-3-3)برای متقاضیان بالای 5 سال سابقه میانگین کسر حق بیمه در آخرین 360 روز قبل از صدور معرفی نامه که توسط بیمه تامین اجتماعی معین می گردد ملاک محاسبه می باشد.
توجه: با توجه به اختیاری بودن بیمه مذکور،کد فعالیت بیمه ای خاصی برای آن معین گردیده است و سازمانهای نظام مهندسی فقط به عنوان کارگزار فعالیت می نمایند.
متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به واحد بیمه سازمان از ساعت 9 الی 13 مراجعه نمایند.