فراخوان شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه رشته های هفتگانه از مولفین و مترجمین

به منظور همكاری و تعامل متقابل كمیسیون آموزش ، پژوهش و پروانه ی اشتغال شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور با پژوهشگران استان ها و جامعه ی مهندسین در حوزه ی تدوین تدوین و نگارش كتب فنی ومهندسی ، این كمیسیون از محققین و مولفین و مترجمین در حوزه رشته های هفتگانه نظام مهندسی ساختمان دعوت به همكاری كرد.

در این فراخوان كمیسیون آموزش ، پژوهش و پروانه ی اشتغال شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور آمادگی خود را جهت تدوین ، نشر و توزیع كتب كاربردی ، سی دی و فیلم های آموزشی در 3 حوزه نظارت ، اجرا و دروس كارگاهی اعلام نمود.

 گفتنی است علاقمندان جهت همكاری با شماره  14- 02188887111 داخلی 124 ، سرکار خانم رمضانی تماس حاصل نمایند .