اسامی کاندیدهای انتخابات هیات رییسه گروههای تخصصی اعلام شد:

اطلاعیه هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات گروههای تخصصی

نظر به اجرای ماده 77 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان به استحضار می رساند ؛ براساس اطلاع رسانی پیشین ، انتخابات گروههای تخصصی در رشته های هفتگانه در تاریخ 10/10/91 از ساعت 8 صبح آغاز خواهد شد ، بر این اساس و همچنین با توجه به جدول زمانبندی ارائه شده توسط هیئت اجرایی انتخابات موارد ذیل جهت برگزاری قانونی این انتخابات به اطلاع می رسد :

1- كلیه داوطلبین با بررسی هیئت اجرایی انتخابات و با توجه به سوابق موجود حائز شرایط شركت در انتخابات شدند .

2- اسامی و مشخصات اصلی داوطلبین محترم از طریق وب سایت سازمان به اطلاع كلیه اعضاء سازمان استان قزوین خواهد رسید .

3- اسامی و مشخصات و رزومه كاری داوطلبین محترم از طریق تابلو اعلانات سازمان قابل بهره برداری خواهد بود .

4- تبلیغات انتخاباتی پس از اعلام اسامی آغاز و تا پایان روز جمعه 08/10/91 ادامه خواهد داشت ، شایان ذكر است تبلیغات پس از این تاریخ ممنوع بوده و متخلفین از شركت در انتخابات محروم خواهند شد .

5- تبلیغات باید به صورت عرف رایج بوده و از تخریب افراد و ذكر موارد كذب جداً خودداری شود .

6- تبلیغات در حوالی و داخل ساختمان مركزی سازمان و دفاتر نمایندگی كاملاً ممنوع بوده و در صورت مشاهده و اخذ گزارش ، موضوع از طریق شورای محترم انتظامی پیگیری خواهد شد .

7- داوطلبین تنها می توانند در حوزه رشته انتخابی خود تبلیغات نموده و از ذكر نام افراد و رشته های دیگر خودداری فرمایند .

8- اخذ رأی تنها با ارائه كارت معتبر عضویت امكان پذیر بوده و در سه حوزه ساختمان مركزی ، دفتر شهرستان تاكستان و دفتر شهرستان آبیك انجام شده و مشخصات رأی دهندگان از طریق سیستم نرم افزاری در حوزه رأی ثبت خواهد شد و اقدام جهت ثبت رأی در حوزه های دیگر قابل ردیابی بوده و پیگیری انتظامی خواهد داشت .

9- انتخابات با حضور منتخبین هیأت اجرایی انتخابات و نمایندگان محترم اداره كل راه و شهرسازی در موعد معین آغاز و به اتمام خواهد رسید . 

10- بنا بر قانون هر عضو تنها می تواند در گروه و رشته مرتبط با خود رأی داده و رأی به دیگر رشته ها مخدوش بوده و قابل شمارش نخواهد بود.

ضمن دعوت از اعضاء محترم سازمان جهت شركت در این انتخابات مهم به استحضار می رساند كلیه شكایات از طریق دبیرخانه هیئت اجرایی انتخابات مستقر در سازمان ثبت  و قابل پیگیری خواهد بود و موارد قابل ذكر در اطلاعیه های بعدی و بنابر نیاز به استحضار خواهد رسید.

هیئت اجرایی انتخابات پنجمین دوره گروه های تخصصی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

رئیس هیئت مهندس كامران زندی

 

اسامی داوطلبین رشته عمران - صفحه 1

اسامی داوطلبین رشته عمران - صفحه 2

اسامی داوطلبین رشته معماری

اسامی داوطلبین رشته  شهرسازی

اسامی داوطلبین رشته برق

اسامی داوطلبین رشته مکانیک

اسامی داوطلبین رشته ترافیک

اسامی داوطلبین رشته نقشه برداری