پیش ثبت نام کلاس های ارتقا پایه مهندسین (نیم سال اول سال1392)

 جهت دریافت تقویم آموزشی شش ماهه اول سال 1392 کلیک کنید.

جهت پیش ثبت نام کلاس های ارتقا پایه مهندسین (نیم سال اول سال1392) به واحد آموزش مراجعه فرمایید.