سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین میزبان هیئت رئیسه کمیته هماهنگی گروه های تخصصی نقشه برداری کشور

مهندس کاظمی، نائب رئیس سازمان و عضو اصلی کمیته هماهنگی گروه های تخصصی نقشه برداری کشور اعلام نمود: جلسه هیئت رئیسه کمیته هماهنگی گروه های تخصصی نقشه برداری کشور با حضور اعضای اصلی و علی البدل هیئت رئیسه گروه های تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی استان ها پنجشنبه 24 اسفند ماه به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین برگزار می گردد و در آن به تنظیم و بررسی پیش نویس نظامنامه کمیته پرداخته و رئیس، نائب رئیس و دبیر کمیته انتخاب خواهند شد.

گفتنی است این جلسه در ادامه نشست 91/11/4 شهر قم برگزار می گردد.