درمراسم تجلیل از رؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مورخ 91/12/21 در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور رئیس ، اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از مهندس فرخ زاد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین  تجلیل شد .

مهندس سید مهدی هاشمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با قدردانی از زحمات روؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در طول سه سال گذشته گفت : وضعیت موفق حال حاضر نظام مهندسی ساختمان مرهون زحمات عزیزان حاضر در این جلسه است که تقدیر فعلی کمترین کار در برابر زحمات خالصانه شماست.