آزمون ورود به حرفه مهندسان استان برای دومین سال متوالی توسط سازمان سنجش  برگزار شد

آزمون ورود به حرفه مهندسان مانند سنوات قبل و در دو روز مختلف برگزار و نزدیک به 2000 نفر در رشته های مختلف مهندسی، کاردانی و معماران تجربی در این رقابت حضور یافتند.

این آزمون در روز پنج شنبه و جمعه مورخ 24و25/اسفند 91 برگزار گردید که بر اساس ضوابط جدید آزمون ، نظام مهندسی از مرحله ثبت نام تا تائید مراحل آن حضور داشته و برگزاری آزمون نیز بر عهده سازمان سنجش کشور میباشد.

گفتنی است؛  نظارت بر حسن اجرای آن توسط اداره کل راه و شهرسازی و حراست آن مجموعه صورت می پذیرد.


گالری