جلسه کمیته هماهنگی گروه های تخصصی نقشه برداری در روز پنج شنبه 24 اسفند 1391  با حضور اعضاء اصلی و علی البدل هیات رئیسه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار شد.

اعم موارد ذکر شده در جلسه مذکور با محوریت بررسی و اصلاح نظام نامه کمیته متعاقباً اعلام خواهد شد